Ook in 2015 wordt er nog volop aan de dijken rond de Oosterschelde gewerkt. Daarom zullen sommige duikplaatsen tijdelijk verboden worden om er te duiken.

Dijkwerken Pluimpot Luc Beets

Om de dijken te versterken worden er staalslakken gestort op de vooroever (het deel van de dijk onder water). Ook worden de dijken boven water verzwaard. Als het Bureau Zeeweringen aan de dijk werkt, dan zet ze daarbij heel wat groot materiaal in. Bovendien liggen er grote hoeveelheden zand, opgegraven grond, betonzuilen en asfalt op de dijk. De omgeving rond de duikplaats, zowel boven als in het water, wordt hierdoor onveilig. Breukstenen worden per schip aangevoerd en soms wordt er gelost in onderwaterdepots of op de duikplaats zelf. Gevaarlijke situaties dus voor de duikers. Door de werkzaamheden zal het zicht onder water slecht zijn. Soms werkt de aannemer ook op zaterdag en dat is niet altijd te zien. Zo kan het gebeuren dat breuksteen wordt aangevoerd en in een onderwaterdepot wordt gestort, terwijl de kranen in het dijkvak onbemand zijn. Daarom is het ook verboden om in de werkgebieden tijdens het weekend te duiken.

Vanwege (uitgelopen) vooroeverbestorting zijn de volgende duikplaatsen tot eind april 2015 afgesloten:

  • 45a: Burghsluis – Westelijke dam;
  • 45b: Burghsluis – Oostbout;
  • 42: Schelphoek – De Punt;
  • 34: Zierikzee – Levensstrijd.

Vanwege dijkverzwaringen zijn in 2015 volgende duikplaatsen afgesloten:

  • 49: Sophiahaven, van 1 februari tot 1 juni 2015.
  • 73: Sint-Annaland, van 1 april tot 1 juni 2015. Let op: na 1 juni wordt er nog gewerkt aan de dijk richting het westen. Duikers mogen dus niet deze kant opzwemmen.
  • 31: De Val, van 1 maart tot 1 november 2015.
  • 32: Pijlers Zeelandbrug. Speciaal voor het WK Onderwaterfotografie heeft projectbureau Zeeweringen de planning aangepast. Van 30 maart t.e.m. 21 mei 2015 is deze duiklocatie alleen op zaterdag, zondag en feestdagen toegankelijk. Dat geldt ook voor het naastgelegen parkeerterrein. Duikers moeten in deze periode wel extra alert zijn, met name als ze richting het havenkanaal zwemmen: er wordt vanaf dijkpaal 228 aan de dijk gewerkt en aan de havendam bij haven De Val. Als de Zeelandbrug als wedstrijdlocatie voor de WK Onderwaterfotografie wordt gekozen, dan is de duikplaats van 22 t.e.m. 24 mei 2015 niet toegankelijk voor andere duikers. Op 25 mei 2015 (tweede Pinksterdag) mag er nog wel worden gedoken. Vanaf 26 mei tot 1 november 2015 is deze locatie afgesloten, evenals het parkeerterrein.
  • 33: Kurkenol, van 1 maart tot tot 1 november 2015.

Ivo Madder
Bron: Bureau Zeeweringen.

Delen

Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport