Net zoals onze liga NELOS vzw verplicht verplicht onze duikschool The SeaMasters vzw er zich toe de veiligheid en de gezondheid van de levenssfeer te bevorderen, een levenssfeer vrij van bedwelmende, hallucinerende of opwekkende middelen. Van de verantwoordelijken en de leden wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid op een professionele manier nemen zonder hierbij onder invloed van drugs, alcohol of andere producten te zijn, die het uitvoeren van hun NELOS-bezigheid, hun besluitvormingsvermogen of hun prestaties kan hinderen of beïnvloeden.

Dus bij onze sport zie je geen toestanden zoals hieronder op de foto.

Foto Henny Boogert Gabbers in Sporthallen zuid Amsterdam 1996

Foto: Henny Boogert - Gabbers in Sporthallen zuid Amsterdam 1996.


Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport