Genieten van de natuur onder water is de drijfveer van bijna iedere duiker. Al dat moois onder water bekijken, de interactie, een bijzondere soort of onverwachte ontmoeting, klein of groot, op een foto vastleggen en die delen met anderen. Maar, de natuur onder water is kwetsbaar. Verstoring, aanraken of het beschadigen van dieren en planten, bewust of onbewust, is niet de bedoeling en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Je bewust worden van jouw aanwezigheid en de impact op de natuur onder water lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Toon dat jij ecologisch bewust duikt. Test nu jouw kennis en behaal het ECO-Diver-certificaat. Ga naar www.ecodiver.eu en start de vragenlijst met 25 meerkeuzevragen. Ben je geslaagd, dan kan je het certificaat gratis laten verzilveren voor het kaartje ECO-Diver bij een deelnemende duikshop of het NELOS-secretariaat.

Een voorbeeldvraag

Het convenant tussen de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (NELOS) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werd in 2013 getekend. Een heel belangrijk item is dat beide organisaties ervoor moeten zorgen dat duikers zich overal ter wereld ecologisch verantwoord gedragen zowel voor, tijdens als na de duik en op alle mogelijke duikplaatsen. De Vlaamse en Nederlandse duiksportorganisaties, NELOS en NOB, willen het ecologisch bewustzijn van duikers versterken.

Daarom kun je als ecologisch bewust duiker het online ECO-Diver-certificaat behalen. Je laat daarmee aan anderen zien dat je jouw aanwezigheid en impact op de natuur zo klein mogelijk wil houden. Het ECO-Diver-certificaat is een online vragenbank met vragen over jouw impact op de onderwaternatuur en de omgeving en de bewustwording daarvan.

Wat moet ik doen om het ECO-Diver-certificaat te behalen?

  • Via de website www.ecodiver.eu start je een vragenlijst met 25 meerkeuzevragen.
  • Bij tenminste 20 positief beantwoorde vragen krijgt de kandidaat het bericht 'Geslaagd' en krijg je via e-mail het certificaat ECO-Diver krijgt toegestuurd. Met dit certificaat kan je vervolgens bij verschillende duikshops in Zeeland en België gratis het pasje 'ik ben ECO-Diver' ophalen. Ook bij het NELOS-secretariaat kan je dit certificaat omruilen tegen het pasje.
  • Heb je onvoldoende goede antwoorden, dan krijg je de melding 'Niet geslaagd'. Indien niet geslaagd, kan de kandidaat onmiddellijk opnieuw deelnemen. Dan worden er nieuwe vragen gegeven.
Breng zeker eens een bezoekje aan www.ecodiver.eu en los er de vragen op. Wissel nadien je certificaat in tegen een pasje.

Het plastic ECO-Diver-pasje kan je in twee breken, waarna je het grootste deel (op bankkaart-formaat) in je duikboekje kan bewaren of aan je duikfles kan hangen. Het kleine deel kan je bijv. aan je trimvest hangen. Je laat daarmee aan anderen zien dat je jouw aanwezigheid en impact op de natuur zo klein mogelijk wil houden. Je hebt respect voor fauna en flora tijdens het duiken, natuurbehoud staat centraal. Vernieling, vervuiling en diefstal horen niet thuis in de duiksport. Elke ECO-Diver streeft deze normen na en motiveert de duikers rondom hem hetzelfde te doen.

Het plastic ECO-Diver-pasje bestaat uit 2 delen


Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport