In het duikmagazine Hippocampus van maart/april 2012 (klik hier door naar het Nelos hippo-archief) kan je een artikel lezen over een experiment in verband met dieptedronkenschap en de invloed ervan op het geheugen en het denkvermogen. Dit artikel inspireerde de makers van 'Ook Getest op Mensen'. Zij voerden een gelijkaardig experiment uit en lieten onze welbekende dokter Catherine De Maeyer uitleggen wat er gebeurt bij dieptedronkenschap.

De 'Ook Getest op Mensen' reportage over dieptedronkenschap kan je bekijken door hier te klikken.

Share
Share

Via de website www.iseahorse.org kan je observaties van zeepaardjes melden. Daarnaast kan je er ook informatie over deze vissoort vergaren. Buiten een website om zeepaardjes te melden, is er ook een applicatie (app) ter beschikking in de App store en via Google Play. Met de app 'iSeaHorse Explore', kan de gebruiker zelfs vanop vakantie in enkele klikken meehelpen aan de bescherming van de bedreigde soort.

Project Seahorse, een door Guylian gesponsorde maritieme onderzoeksgroep, hoopt dat duikers massaal de zeepaardjes die ze tegenkomen melden. Hiervoor kan je gebruik maken van de applicatie (app) 'iSeahorse Explore', die gebruikers toelaat observaties van zeepaardjes online te zetten. Het team van Project Seahorse hoopt daarbij de soort verder te bestuderen en hen van uitsterven te behoeden. Dankzij het loggen van observaties van zeepaardjes helpt men mee aan de bescherming van de soort. Voorkennis is niet nodig, evenmin als een internetverbinding.

Voor meer informatie over zeepaardjes, soorten en kaarten is de website www.iseahorse.org een interessante bron.

Zeepaardjes herkennen en melden via iSeahorse

De app syncroniseert thuis en aan de hand van foto's kan je een gok doen over welke soort het gaat. Heb je geen 'smartphone'? Dezelfde functionaliteiten als de app vind je terug op www.iseahorse.org.
"We weten dat zeepaardjes bedreigd worden door overbevissing, destructieve visserijtechnieken en een steeds kleiner wordende habitat. Nu moeten we te weten komen waar er nog populaties zijn en welke er het dringendst hulp nodig hebben", zegt Dr. Heather Koldewey, mede-oprichtster van Project Seahorse. De groep werkt sinds 1996 aan de University of British Columbia (Vancouver, Canada) en is verbonden aan de Zoological Society of London.

Zeepaardjes zijn moeilijk te bestuderen; ze zijn klein en passen zich perfect aan hun omgeving aan. Van de 48 soorten die op de lijst van bedreigde diersoorten staan, zijn er maar liefst 26 soorten waarvan men onvoldoende data heeft. "Net daarom is zo'n app heel handig. Ook betrekt het de gewone man bij wetenschappelijk onderzoek. Je kan als het ware een diersoort redden vanop vakantie", zegt Tyler Stiem, hoofd communicatie van het project.
Chocolaterie Guylian is trotse hoofdsponsor van Project Seahorse sinds 1996.

Met chocolade zeepaardjes en zeevruchten als hoofdproduct voelen zij zich heel verbonden met het maritieme ecosysteem. Telkens je een doos Guylian Belgische chocolade koopt, steun je Project Seahorse. Meer info op www.projectseahorse.org of op www.guylian.com.

Ivo Madder

 

Share
Share

Verband tussen neurotoxines in haaienvinnen en hersenziekten

Tijdens een nieuwe studie (beging 2012) over de gevaren van het eten van haaienvinnen en producten van haaienkraakbeen werd ontdekt dat men er hersenziekten van kan oplopen.

De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Miami. Begin maart 2012 werden hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift 'Marine Drugs'. Het wetenschappelijk team heeft ontdekt dat er hoge concentraties BMAA (Beta-methylamino-L-alanine, wordt ook Guam toxine genoemd) in haaienvinnen aanwezig zijn. BMAA is een neurotoxine, een gifstof die aangemaakt wordt door cyanobacteriën (blauwwieren). BMAA wordt in verband gebracht met neurodegeneratieve ziekten bij mens, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie en de ziekte van Lou Gehrig (ALS).

Studies hebben uitgewezen dat haaienkraakbeen niet geschikt is voor de behandeling van kanker en andere ziekten.De studie suggereert dat de consumptie van haaienvinnensoep en kraakbeenpillen een groot gezondheidsrisico kan vormen voor degeneratieve hersenziekten. De studie volgt op een eerder door de 'Save Our Seas Foundation' (SOSF) gesponsord onderzoek dat uitgevoerd werd door Prof. Mahmood Shivji, een mariene wetenschapper en directeur van het 'Save Our Seas Shark Centre' van de 'Nova Southeastern University' in Florida. Deze studie toonde aan dat 86% -100% van alle geteste vinnen zware metalen zoals kwik, arseen en lood bevatten. Wat nog belangrijker is: meer dan 45% van de vinnen overschreden de door de regering van Hongkong maximaal toegestane veiligheidsnormen voor het totaal gehalte aan kwik, lood of arseen. De door Hongkong opgestelde veiligheidsnormen zijn een van de meest liberale (dat wil zeggen, het minst conservatieve tussen de nationale normen die meestal gehanteerd worden).

Het is ondertussen duidelijk dat de consumptie van haaienvinnen en de daarvan afgeleide producten ernstige gezondheidsrisico's vormen voor de mens. De vraag is echter of het bewijs van de gevaren voor de gezondheid van de consumptie van haaienproducten en het steeds meer in de belangstelling staan van de enorme ecologische gevolgen van het gruwelijk ontdoen van de haaienvinnen bij levende haaien, zal leiden tot een daling van de vraag?

Ivo Madder

Geraadpleegde bronnen:

 

Share
Share

Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport