Verband tussen neurotoxines in haaienvinnen en hersenziekten

Tijdens een nieuwe studie (beging 2012) over de gevaren van het eten van haaienvinnen en producten van haaienkraakbeen werd ontdekt dat men er hersenziekten van kan oplopen.

De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Miami. Begin maart 2012 werden hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift 'Marine Drugs'. Het wetenschappelijk team heeft ontdekt dat er hoge concentraties BMAA (Beta-methylamino-L-alanine, wordt ook Guam toxine genoemd) in haaienvinnen aanwezig zijn. BMAA is een neurotoxine, een gifstof die aangemaakt wordt door cyanobacteriën (blauwwieren). BMAA wordt in verband gebracht met neurodegeneratieve ziekten bij mens, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie en de ziekte van Lou Gehrig (ALS).

Studies hebben uitgewezen dat haaienkraakbeen niet geschikt is voor de behandeling van kanker en andere ziekten.De studie suggereert dat de consumptie van haaienvinnensoep en kraakbeenpillen een groot gezondheidsrisico kan vormen voor degeneratieve hersenziekten. De studie volgt op een eerder door de 'Save Our Seas Foundation' (SOSF) gesponsord onderzoek dat uitgevoerd werd door Prof. Mahmood Shivji, een mariene wetenschapper en directeur van het 'Save Our Seas Shark Centre' van de 'Nova Southeastern University' in Florida. Deze studie toonde aan dat 86% -100% van alle geteste vinnen zware metalen zoals kwik, arseen en lood bevatten. Wat nog belangrijker is: meer dan 45% van de vinnen overschreden de door de regering van Hongkong maximaal toegestane veiligheidsnormen voor het totaal gehalte aan kwik, lood of arseen. De door Hongkong opgestelde veiligheidsnormen zijn een van de meest liberale (dat wil zeggen, het minst conservatieve tussen de nationale normen die meestal gehanteerd worden).

Het is ondertussen duidelijk dat de consumptie van haaienvinnen en de daarvan afgeleide producten ernstige gezondheidsrisico's vormen voor de mens. De vraag is echter of het bewijs van de gevaren voor de gezondheid van de consumptie van haaienproducten en het steeds meer in de belangstelling staan van de enorme ecologische gevolgen van het gruwelijk ontdoen van de haaienvinnen bij levende haaien, zal leiden tot een daling van de vraag?

Ivo Madder

Geraadpleegde bronnen:

 

Delen

Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport