Categorie: Clubleden

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, waarom je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt.

Een verordening is een wettelijk document van de Europese Unie dat onmiddellijk toepasbaar is in alle lidstaten van de EU. GDPR beoogt de harmonisatie van de wetgeving rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.

Deze GDPR, welke op 25 mei 2018 volledig van kracht werd in iedere lidstaat van de EU, vervangt zowel de reeds bestaande privacywetgeving van 8 december 1992 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) als de richtlijn 95/46/EG van 25/10/1995. Terwijl de regels en waarborgen geboden door de privacywet in de GDPR van kracht blijven, worden er met de nieuwe regelgeving een aantal nieuwigheden ingevoerd, die ook voor het verenigingsleven – en dus ook de duikwereld – gevolgen hebben.

Klik hier voor de Privacyverklaring van duikschool The SeaMasters vzw.