In november 1993 namen enkele monitors van de goed georganiseerde Duikschool "Moby Dick Diving Team" het besluit om een nieuwe en een betere duikschool op te richten. 

Doelstellingen: 

  • dezelfde kwalitatieve NELOS-opleidingen aanbieden, zoals we al jaren gewoon waren bij "Moby Dick";
  • een niet te grote club worden waar iedereen goed met elkaar overeen komt;
  • van de gelden die binnenkomen zoveel mogelijk ristorno naar de leden.

Op 9 december 1993 verschenen de statuten van de duikschool “The Seamasters” in het staatsblad ref.: N 21089 (39742). De naam 'The SeaMasters' duidt op de eerst ingeschreven leden: het waren allen ervaren duikers. Deze jonge duikschool had dus al onmiddelijk van in het begin vele jaren duikervaring onder zijn leden. Ondertussen bestaan we al meer dan 20 jaar en zijn het merendeel van de stichtende leden nog steeds actief in onze club.

The SeaMasters vzw

RPR 0451.302.002
Maatschappelijke zetel:
Distelvinklaan 39
B - 2660 Hoboken

Delen

Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport