Het 'Algemeen reglement duikdiepte' en het 'Reglement diep duiken', zoals het in de NELOS-Infomap beschreven staat is bedoeld om duikers bewust te maken dat men als beginnende zeker niet direct de diepte opzoekt en dat er naargelang de diepte waar men gaat duiken, er andere of meer veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Reglement diep duiken

Doelstellingen

Bij het invoeren van dieptebeperkingen voor 1*D, 2*D en 3*D en van het Reglement Diep Duiken:

 • Vermijden dat pas gebrevetteerden onmiddellijk naar grote diepten duiken.
 • De duiker bewust maken van het feit dat dieper duiken wat meer inhoudt dan zich laten zakken.
 • Een mentaliteitswijziging bekomen waardoor de drang naar de diepte zal verdwijnen.
 • De nodige veiligheidsmaatregelen inbouwen zodat diep duiken veiliger wordt.

Algemene opmerkingen

 • Het wijze principe 'Plan your dive and dive your plan' (plan je duik en duik volgens plan) moet onze leidraad zijn.
 • De inspanningen die de Commissie Biologie, de Commissie OWT en de Audiovisuele Commissie zich getroosten om ieder in hun belangstellingssfeer de duikers te interesseren voor andere zaken dan enkel diep duiken, kunnen veel bijdragen tot de gewenste mentaliteitswijziging.
 • Vermits duiken dieper dan 30 m als diepe en dus gevaarlijker duiken beschouwd worden, moet de instructeur speciale aandacht besteden aan de duiker die voor de eerste maal een grotere diepte zal bereiken. Dit is voor hem/haar een nieuwe situatie, waar hij/zij psychologisch op voorbereid moet worden in een volledige en uitgebreide briefing. Een mogelijkheid is ook deze duik te doen met buddylijn.
 • Op kandidaten die niet veel zin vertonen om diep te duiken of proeven af te leggen, mag geen morele druk uitgeoefend worden. Zij moeten voor zichzelf uitmaken of zij het willen en/of aankunnen. Daar-door wordt hun eigen verantwoordelijkheidszin aangescherpt.

Dieptebeperking naargelang brevet

 • 15 m De eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15 m.
 • 20 m Vanaf de 6de duik. De 1*D blijft beperkt tot deze diepte. Een duikgroep met enkel 2*D is ook tot deze diepte beperkt.
 • 30 m Vanaf 2*D. De 2*D blijft beperkt tot deze diepte.
 • 40 m Vanaf 3*D. De 3*D blijft beperkt tot deze diepte.
 • 60 m 3*D (indien vermeld op de CMAS kaart) of in het bezit van de Kwalificatie Diep Duiken (KDD).
 • > 60 m Vanaf 4*D / AI.

Steengroeven

 • Behalve in uitzonderlijke omstandigheden is het verboden dieper dan 40 m te duiken (stress - koude - don-kerte: verzwarende factoren).

Oosterschelde en Noordzee

 • Alhoewel het niet verboden is dieper dan 40 m te duiken, wordt het afgeraden wegens de donkerte en de stroming.

 

Reglement diep duiken

DUIKEN TOT 30 METER: 0 meter tot en met 30 meter

(Duiken tot 30 meter worden ook wel eens recreatieve duiken genoemd)

 • Geen bijzonderheden.
 • Reserve 1/4 van de begindruk.

DIEPE DUIKEN: 31 meter tot 60 meter

 • Controle dieptebeperking.
 • Uitgebreide briefing + duikprofiel.
 • Reserve 1/3 van de begindruk.

EXTREME DUIKEN: dieper dan 60 meter

 • Idem als bij 'diepe duiken'.
 • Reserve 1/2 van de begindruk.
 • Iedere duiker zuurstof (autonomie: 1 uur/duiker).
 • Bemande meerplaatscaisson binnen 3 uur bereikbaar.

 


Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport