Simulatie van een duikongeval. V-houding en zuurstof toediening. Foto: Ivo Madder.

 

Als je juist met de duiksport aanvangt, zijn er van uit je omgeving (ouders, kinderen, vrienden, …) wel eens misvattingen of zorgwekkende bedenkingen, zoals bijv. "Is duiken geen gevaarlijke sport?". Daarom dat er op vraag van de Subcommissie Jeugdduiken van NELOS een tekst opgesteld werd door het Bureau Duikonderricht NELOS.

De duiksport zoals wij die kennen en zoals die wordt aangeleerd door de NELOS-Instructeurs anticipeert op de mogelijke gevaren die zouden kunnen optreden. Dit zowel door voldoende theoretisch kennis als praktische vaardigheden te verschaffen. Dit alles moet elke duiker, op zijn niveau, toelaten om:

  • op een veilige manier de onderwaterwereld te verkennen;
  • de gevaarlijke situaties te leren erkennen;
  • indien een gevaarlijke situatie zich voordoet bij zichzelf, de aangeleerde technieken toe te passen om zichzelf eruit te behelpen;
  • indien een gevaarlijke situatie zich voordoet bij zijn buddy, de aangeleerde technieken volstaan om zichzelf en zijn buddy(s) in veiligheid te brengen.

Ondanks het strikte veiligheidsreglement, met duidelijke richtlijnen, mogen we echter niet vergeten dat we ons als duiker in een 'ander' milieu begeven, een milieu dat niet toestaat dat we er zonder uitrusting en geschikte technieken lang kunnen verblijven.

In deze optiek is het ook belangrijk dat de duiker zich optimaal voorbereid op het verblijf in dit 'ander' milieu door:

  • zijn materiaal in orde te houden en te onderhouden;
  • zijn kennis en vaardigheden op peil te houden;
  • zichzelf en anderen niet vrijwillig in een gevaarlijke situatie te brengen.

De optimale samenwerking tussen de ervaren en internationaal erkende NELOS-Instructeurs en de gemotiveerde duikers zijn dus een mooi geheel om het mooie 'andere' milieu dat de onderwaterwereld is op een veilige manier te bezoeken.

Sven Vandekerckhove
Technisch Directeur NELOS

Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport