Artikelindex

BEFOS en CMAS

 1964 - De Belgische Nationale Monitors worden voorgesteld aan Commandant Cousteau door René Crepin.

Samen met de Waalse Liga (LIFRAS) is NELOS lid van BEFOS (Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport). BEFOS is stichtend lid van de wereldduikbond CMAS (Conféderation Mondiale de Activités Subaquatiques), mede opgericht door Commandant Cousteau.

Het NELOS-Duikonderricht werd door de ‘EUF Certification Body’ op 4 en 5 juni 2008 gecertificeerd als conform met de EN-normen. Hierdoor voldoet NELOS, en natuurlijk ook onze duikschool, aan de Belgische richtlijnen betreffende de duiksport. Omdat de Belgische duiker ook al eens duikt in water met stroming en minder goede zichtbaarheid, zijn de NELOS-normen bovendien iets beter of strenger dan de opgelegde EN- en ISO-normen, terzelfdertijd gaan we niet onder de CMAS-normen. De duikbrevetten die je bij ons kan behalen genieten dus een wereldwijde erkenning.

Als je interesse hebt om te beginnen duiken, kan je een paar gratis trainingen (proeflessen) volgen (zie verder voor meer inromatie).

Bij onze duikschool kan je terecht voor opleiding als beginnende duiker, recreatief duiker (1*D, 2*D en 3*D), sportduiker (4*D/Assistent-Instructeur) en duiken met andere gasmengsels (nitrox, timix). We begeleiden je zelfs bij gespecialiseerde opleidingen, zoals bijv. instructeursopleiding, specialisatiebrevet onderwaterbiologie, enz.


Nieuwsberichten voor duikers Informatieve berichten die verband houden met de duiksport