GDPR Privacyverklaring van duikschool The SeaMasters vzw

Printen
Als deze e-mail niet correct weergegeven wordt, bekijk hem dan via onze website
--
--
picture

Privacyverklaring
The SeaMasters

Bij duikschool The SeaMasters vzw hechten we veel belang aan een goede relatie met onze leden en daarom wensen we altijd zo transparant mogelijk te zijn. Je hebt wellicht al vernomen dat vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt, beter bekend als de GDPR.

Beste Bezoeker,

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een Europese verordening die regels oplegt rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. Het betreft de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Een verordening is een wettelijk document van de Europese Unie dat onmiddellijk toepasbaar is in alle lidstaten van de EU. GDPR beoogt de harmonisatie van de wetgeving rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. 

Deze GDPR, welke op 25 mei 2018 volledig van kracht werd in iedere lidstaat van Europa, vervangt zowel de reeds bestaande privacywetgeving van 8 december 1992 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) als de richtlijn 95/46/EG van 25/10/1995. Terwijl de regels en waarborgen geboden door de privacywet in de GDPR blijven verder leven, worden er met de nieuwe regelgeving een aantal nieuwigheden ingevoerd, die ook voor het verenigingsleven – en dus ook de duikwereld – gevolgen hebben.

Daarom hebben wij onlangs ons privacybeleid aangepast. We willen namelijk de gegevens van onze leden beschermen zoals het hoort. Op onze GDPR-pagina https://www.seamasters.info/index.php/info-clubleden/privacyverklaring-gdpr kan je onze Privacyverklaring downloaden.
  
Wil je duikschool The SeaMasters op de voet blijven volgen en onze eventuele acties en nieuwsbrieven blijven ontvangen, dan moet je geen actie ondernemen.
Wil je je vroeger gegeven toestemming(en) aanpassen, dan kan je dat via je profiel op onze website, nadat je ingelogd bent. Wil je geen informatie meer ontvangen, dan kan je onderaan op deze pagina klikken op 'schrijf je dan uit').

Wil je onze Privacyverklaring lezen (in pdf-formaat), dan kan je die downloaden op onze GPDR-pagina of llik hieronder op de knop 'Lees meer' om de pdf te downloaden.

Met sportieve groet,
Ivo Madder, webmaster

Volg ons | facebook  
--
--
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf je dan uit
Powered by AcyMailing